Danışma Kurulu

 

 

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
KEMALİYE HACI ALİ AKIN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU DANIŞMA KURULU
İlhan KAYATÜRK Kemaliye  Kaymakamı
Mehmet KARAMAN Kemaliye Belediye Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Samet ALTINBİLEK Kemaliye Hacı Ali Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Dr. Tamer CÖMERT Kemaliye Hacı Ali Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör Emre VAROL Kemaliye Hacı Ali Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Hasan Tokay

Kemaliye Hacı Ali Uygulamalı Bilimler  Sekreteri V.

Murat CORA Kemaliye Milli Eğitim Müdürü
Cansu ÇOLAK  Kemaliye Halk Eğitim Merkezi Müdürü
Veysel EĞİNLİGİL

Esnaf Odaları Başkanı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU
Sıra No Adı Soyadı, Kurumu/Paydaş Türü Görevi
1 Dr. Öğretim Üyesi M. Samet ALTINBİLEK,

Müdür,  Bölüm başkanı /İç Paydaş,

Başkan
2 Öğr. Gör. Dr. Tamer CÖMERT,

Müdür Yardımcısı /İç Paydaş,

Başkan Yardımcısı
3 Öğr. Gör. Emre VAROL,

Müdür Yardımcısı, Mutfak Şefi/İç Paydaş

Başkan Yardımcısı
4 Dr. Öğretim Üyesi Fatma Aldırmaz AKKAYA,

EBYÜ Kemaliye H. A. A. Uyg. Blm. YO. öğretim üyesi/İç Paydaş

Üye
5 Nurcan ÖZÇELİK, Kemaliyeli Kadınlar Derneği Bşk./Dış PAydaş Üye
6 Ayşe BİRLER, Kemaliyeli Kadınlar Derneği Bşk. Yrd./Dış PAydaş Üye
7 H. Sezai BOZKURT, Bozkurt Otel İşletmecisi/Dış Paydaş Üye
8 Fatih EĞİNLİGİL, Cumhuriyet Lokantası İşletmecisi/Dış Paydaş Üye
9 Yalçın KESGİNKILIÇ, Kadıgölü Kafe İşletmecisi/Dış Paydaş Üye
10 Faruk SAĞÇOLAK, Kadı Sofrası İşletmecisi/Dış Paydaş Üye