EnglishTurkish

Misyon/Vizyon

Özgörevimiz (Misyonumuz)

Lisans düzeyinde, çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde,  dünya iş gücü pazarının artan rekabet ortamında ihtiyaç duyulan, evrensel değerleri benimsemiş, nitelikli insan gücünü yetiştirmek; sahip olunan birikim ve olanaklardan yararlanarak bilimsel araştırmalar yapmak ve bölge ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra iş piyasasının sorunlarına çözüm önerileri geliştirmektir.

Özülkümüz (Vizyonumuz)

Vermiş olduğu yüksek eğitim kalitesiyle alanlarında ulusal ve uluslararası standartlara cevap verebilen, yabancı dil bilen ve alanlarında gerekli teori ve uygulama bilgisine sahip mezunlarıyla, iş sektörlerinde tercih edilen ve araştırma geliştirme faaliyetlerini sürekli geliştiren bir uygulamalı bilimler yüksekokulu olmaktır.