EnglishTurkish

Hakkımızda

Neden Yüksekokulumuz

 • 11.000 m2 genişliğinde kampüs alanında barınma, yeme-içme, spor yapma, eğlence ihtiyaçları giderilebildiği için,
 • Tam donanımlı laboratuvarlara, atölyelere sahip olduğu için,
 • Kaynak çeşitliliği bakımından zengin olan kütüphanede, ayrıca internet erişimli bilgisayarlar öğrenci kullanımına açık olduğu için,
 • Eğitim-öğretim yapılacak programlara uygun eğitim materyali, araç, gereç, donanım (Video, tepegöz, bilgisayar, projeksiyon cihazları) olanakları açısından yeterli kapasiteye sahip olduğu için,
 • 200 kişilik konferans salonunda her türlü etkinlik yapılabildiği için,
 • Yüksekokulumuz binasında daha önce hiçbir üniversitede bulunmayan doğa tarihi müzesi mevcut olduğu için, (Kemaliye ve çevresinden toplanan jeolojik, botanik ve su ürünleri örnekleri müzemizde sergilenmektedir. Müzemizi yılda yaklaşık 10 000 civarında turistin ziyaret etmesi okulumuzu da turizm açısından cazip hale getirmektedir)
 • Her bir derslikte öğretim elemanı masasında internet erişimli bilgisayar ve projeksiyon cihazı mevcut olduğundan interaktif eğitim olanağı sağladığı için,
 • İyi ve ileri derecede İngilizce bilgisine ve ikinci bir yabancı dil bilgisine sahip olan öğrenciler yetiştirdiği için,
 • Öğrencilerin, teoride ve uygulamada, mesleki bilgi ve beceriler ile donatılmalarını sağladığı için,
 • Öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmelerine ve bu yeteneklerini geliştirmelerine önayak olarak yaratıcı ve üretici bir kişiliğe kavuşmalarını sağladığı için,
 • Öğrencilerin iyi ve kolay iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olduğu için,
 • Sık sık yapılan ekip çalışmalarıyla hoşgörü, sorumluluk, disiplin, nezaket ve saygı gibi değerleri kazandırdığı için,
 • Kendini her geçen gün yenileyebilen bir kurum olduğu için,
 • Evrensel etik ilkeleri benimsediği için,
 • Ders müfredatı uluslararası kurumlarla akredite olabildiği için,
 • Özelde insani ilişkileri baz aldığı için; genelde toplumla ve çevreyle bütünleştiği için,
 • Holistik ve humanistik bakış açısı geliştirdiği için,
 • Hakkını arayan sorgulayabilen, muhakeme yeteneği olan mezunlar verdiği için…