Staj İşleri

Bölümden mezun olabilmek için staj eğitimi zorunludur. Staj eğitimi yüksekokulumuz tarafından belirlenen niteliklerdeki işletmelerde yapılabilir. Yüksekokulumuzda sekizinci yarıyılda öğrencilerimizin sektör deneyimlerinin artırılması amacı ile tüm yarıyıl staj eğitimi ile geçirilecektir.

Mesleki uygulama için gerekli evraklar:

EK 1: Mesleki Uygulama Kabul Formu

EK 2: Mesleki Uygulama Değerlendirme Formu

EK 3: Devam Çizelgesi

EK 4: Mesleki Uygulama Başvuru Dilekçesi

EK 5: Mesleki Uygulama Dosyası (Taslak)