Müdürün Mesajı

Yüksekokulumuzun temel amacı, iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak girişimci ve yönetici adaylarını yetiştirmektir. Yüksekokulumuz bölümlerinin dünya ile akredite olan müfredatı sayesinde, öğrencilerimiz pratik ve kuramsal bakımdan sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda dünyadaki akademik gelişmeleri de yakından takip eder hale geleceklerdir.

Küreselleşmeyle birlikte iş dünyasında oluşan yoğun rekabete dayalı gelişmeler, işletmelerin hızlı bir biçimde değişime ayak uydurmalarını gerekli kılmıştır. Yüksekokulumuzda, iş dünyasında son yıllarda meydana gelişmeler doğrultusunda öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim verilerek onların sektöre hazır bir şekilde ulaşmaları sağlanacaktır.

Öğrencilerimiz teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, yabancı dil bilen ve yüksek düzeyde bilgi, beceri, sevk ve idare yeteneği olan, araştırarak ve sentezleyerek karar verme gücüne sahip bireyler olarak okulumuzdan mezun olacaklardır.

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin İMRE

Müdür